Miksi

weird

Miksi asekaupasta ei puhuta enempää? Miksi aihe kiinnostaa vasemmistoa?

  • Suomen ja Israelin asekauppasuhteilla on vuosikymmenien perinteet
  • Asekauppaan liittyy paljon salailua
  • Suomi myi aseita muun muassa Bahrainiin arabikevään aikana
  • Vasemmistonuoret haluaa saada suomalaiset keskustelemaan asekaupasta ja sen rajoista
  • Suomen on lopetettava kaikenlainen asekauppa ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyvien ja sotaa käyvien maiden kanssa

Tiedätkö sinä, millä yksi Suomen rikkaimmista miehistä on hankkinut omaisuutensa? Asekaupalla. Chaim ”Poju” Zabludowicz, joka yli kolmen miljardin omaisuudella on usein kruunattu Suomen rikkaimmaksi mieheksi, on hankkinut ison osan omaisuudestaan edistämällä Suomen ja Israelin välistä asekauppaa.

Toisen maailmansodan jälkeen suomalainen asevalmistaja Tampella ryhtyi kehittämään yhteistyötä vuonna 1948 perustetun Israelin valtion kanssa. Keskeinen toimija tämän yhteistyön synnyttämisessä oli keskitysleireiltä selvinnyt Shlomo Zabludowicz. Tampellan ja israelilaisten yhteistyö oli aktiivista koko 1950-luvun aikana, ja vielä 1960-luvun lopussa yksittäisistä maista eniten asevientilupia myönnettiin Suomessa Israeliin.

Suomen ja Israelin asekaupat salattiin silloin täysin. Shlomo ja hänen poikansa Chaim jatkoivat asebisneksiään muun muassa edistämällä sopimusta, jonka solmivat Yhdysvaltojen puolustusvoimat ja israelilaisen yrityksen sekä Tampellan tytäryhtiön perustama Soltam. Kauppa oli Zabludowiczeille taloudellinen menestys, vaikka sitä varjostivat syytökset lahjusten antamisesta. 1

Suomalaisaseet arabikevättä tukahduttamassa

Suomen ja Israelin vanhoja asekauppoja on sittemmin tuotu julkisuuteen, mutta niihin liittyy edelleen voimakkaita poliittisia intressejä ja salailua. Hyvä esimerkki on Israelin ja Suomen alkuvuodesta 2012 solmima tietoturvasopimus, joka liittyy maiden väliseen turvallisuusyhteistyöhön. Käytännössä sopimus tarkoittaa, että Israelin ja Suomen käymästä asekaupasta tehdään valtiosalaisuus. Suomella ei ole muiden maiden kanssa vastaavanlaisia sopimuksia, joissa turvallisuusluokitus koskee ainoastaan puolustus- ja turvallisuuden hallinnonaloja.

Suomi on kuitenkin tehnyt asekauppoja useiden eri maiden kanssa vuosikymmeniä. Iso osa aseviennistä suuntautuu suhteellisen ristiriidattomiin maihin kuten Ruotsiin, mutta huomiota ovat herättäneet asekauppakytkökset esimerkiksi Saudi-Arabiaan ja Syyriaan – ja viimeisimpänä SaferGlobe Finland paljastama asevienti Bahrainiin keskellä arabikevättä. Vuoden 2011 alussa Suomesta toimitettiin Bahrainiin 205 tarkkuuskivääriä, 812 000 euron edestä ammuksia sekä melkein miljoonan euron arvoinen urheilu- ja metsästysaseiden osiksi merkitty lasti. 2 Muun muassa Amnesty International on kritisoinut Bahrainin hallintoa vuonna 2011 tehdyistä oppositioaktivisten pidätyksistä ja kidutuksesta. 3

Asekauppa on hyvä esimerkki toiminnasta, jossa valtioiden eri intressit voivat olla räikeästi ristiriidassa keskenään. Valtioiden pitää turvata kansalaisilleen riittävä määrä työpaikkoja, ylläpitää monipuolista elinkeinopoliittista rakennetta, turvata maan ja kansalaisten turvallisuus sekä edistää yhteisesti määriteltyjä tavoitteita kansainvälisellä tasolla. Mutta valtiot ovat myös kansainvälisiä toimijoita, jotka kansainvälisillä suhteillaan ja kaupankäynnillään vaikuttavat poliittisesti globaalilla tasolla. Asekaupassa liikkuu isot rahat. Tästäkin syystä sitä on tarkasteltava osana valtioiden ulkopolitiikkaa. Julkilausutut tavoitteet rauhan ja demokratian edistämisestä menettävät merkityksensä, jos samalla käydään taloudellisista syistä aseteknologiaan tai aseisiin liittyvää kauppaa.

Suomen harjoittamaan asekauppaan liittyy monia ongelmia mitä tulee viranomaisvalvontaan ja kansalaisten mahdollisuuksiin viranomaisten päätöksentekoa. Raportissaan vuoden 2011 asekaupasta Saferglobe Finland muun muassa paljastaa, että Suomi on jättänyt noudattamatta EU:n kidutusvälineiden vientiä säätelevää asetusta. Vaikka Suomi ei ole sisäministeriön mukaan antanut vientilupia tällaisille välineille, on poliisihallitus myöntänyt luvat tuhansien paprikasumuttien viennille. Paprikasumuttimet ovat asetuksen alaisia välineitä, ja niitä on viety myös maihin, joissa kidutusta on todettu tapahtuneen. 4

Asekauppa framille

Suomi on asekauppojen kautta välillisesti sotkeutunut muun muassa Israelin, Syyrian ja Bahrainin hallitusten ihmisoikeusloukkauksiin sekä Yhdysvaltojen käymiin kansainvälisoikeudellisesti laittomiin sotiin. Tämän luulisi kohauttavan maassa, jonka ulkopolitiikassa on painotettu liittoutumattomuutta, diplomatiaa ja rauhanrakentamista. Asekauppa aiheena ja analyysi Suomen roolista maailman geopoliittisessa valtataistelussa on kuitenkin loistanut poissaolollaan poliittisesta keskustelusta.

Vasemmistonuoret haluaa Tappavan hyvä diili -kampanjalla lisätä ihmisten ymmärrystä ja tietoa Suomen harjoittamasta asekaupasta. Vasemmisto on aina ollut vahvasti mukana rauhanliikkeessä, niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. 2010-luvun rauhanliikkeen kannattaa suunnata katseensa niihin taloudellisiin päätöksiin, jotka lisäävät epävakautta ja levottomuutta maailmassa. Kun vallassa pitävät vaihtuvat tai kun kansalaiset nousevat vaatimaan oikeuksiaan, aseet voivat päätyä hyvin nopeasti toimijoille, jotka käyttävät niitä lisäämään levottomuutta ja ihmisten kärsimystä.

Me haluamme kampanjallamme saada ihmiset puhumaan asekaupasta; millä tavalla sitä pitää säädellä, ja millaista asekauppaa me emme haluamme maailmassa käytävän. Vasemmistonuoret vaatii hallitukselta, että Suomi lopettaa asekaupan niiden maiden kanssa, jotka ovat syyllistyneet ihmisoikeusloukkauksiin tai jotka ovat aseellisen konfliktin osapuolina. Vaadimme, että Suomen harjoittama asekauppa on läpinäkyvää, viranomaisvalvontaa parannetaan ja Suomi toteuttaa aina ja täysimääräisesti kansainvälisiä velvoitteitaan kunnioittaa ihmisoikeuksia kotimaassa ja muualla maailmassa.

Li Andersson
Vasemmistonuorten puheenjohtaja

Lähteet:

1. Lehtinen Johannes, Nissinen Petteri, Pykälä Jarmo 2012: Muuttuva asekauppa.

2. http://www.saferglobe.fi/

3.  http://www.amnesty.fi/kampanjat/he-ovat-vaarassa/bahrainilaiset-oppositioaktivistit

4. http://www.saferglobe.fi/?p=734

mistä tilata cialista cialis 10 mg hinta