Suomen ja Israelin asekauppa

Suomi on käynyt Israelin kanssa asekauppaa 200 miljoonalla eurolla. Kokonaissumma koostuu lähes yksinomaan Suomen puolustusministeriön israelilaisilta aseyhtiöiltä tekemistä hankinnoista.

Suomen israelilaisiin asekauppakumppaneihin kuuluu Israel Military Industries, Aeronautics Defense Systems, Elbit Systems ja Rafael Advanced Defence Systems. Kaikki edellä mainituista yhtiöistä hyötyvät Israelin tekemistä kansainvälisen oikeuden rikkomuksista.

Suomen ja Israelin käymän asekaupan ongelmallisuus hahmottuu Israelin valtion, Israelin aseteollisuuden ja Israelin tekemien laittomuuksien keskinäisten suhteiden taustaa vasten.

Israelin ansioituneimpiin sotahistoriotsijoihin lukeutuva Martin van Creveld kirjoittaa The Sword and the Olive: A critical history of the Israeli defense force -teoksessaan, että

“Israelin puolustusvoimien asema Israelin yhteiskunnan silmissä — on verrattavissa ainoastaan asevoimien statukseen Saksassa vuosina 1871 – 1945 – jos siihenkään.”

Saksalaisen Bonn International Center for Conversion -tutkimusinstituutin laatima Global Militarisation Index listaakin Israelin maailman militarisoiduimmaksi valtioksi.

Israel on vastuussa sekä toisen maailmansodan jälkeisen ajan ”pitkitetyimmästä ja suurimmasta pakolaisongelmasta” (Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestö) että toisen maailmansodan jälkeisen ajan pisimmästä laittomasta sotilaallisesta miehityksestä. Joskin Israelin räikeät ihmisoikeusrikkomukset miehitetyillä palestiinalaisalueilla ovat länsimaissa tätä nykyä hieman paremmin suuren yleisön tiedossa kuin aiempina vuosikymmeninä, Israelin aseteollisuuden osallisuutta näissä rikoksissa käsitellään tuskin koskaan.

Israelilaiset aseyhtiöt ovat koko Israelin valtion historian ajan toimineet läheisessä yhteistyössä Israelin asevoimien kanssa. Israelin miehitettyä Länsirannan ja Gazan vuonna 1967 israelilaisille aseyhtiöille tarjoutui mahdollisuus alkaa tehdä tuotekehittelyä miehitetyillä alueilla. Israelin käymät hyökkäyssodat ovat niin ikään tarjonnet israelilaisille aseyhtiöille lisää tuotekehittelymahdollisuuksia. Miehitettyjä palestiinalaisalueita onkin nimitetty aseteknologiseksi laboratorioksi Israelin aseteollisuudelle.

Mainoslauseet kuten ”battle-tested” ja ”battle-proven” toistuvat toistumistaan israelilaisten asefirmojen – myös Suomen israelilaisten asekauppakumppaneiden – kuvauksissa omista tuotteistaan.

Israelin asevienti on poikkeuksellisen suurta Israelin bruttokansantuotteeseen nähden. Suomen asevienti vuonna 2010 oli 58 miljoonaa euroa. Samana vuonna Israel, jonka bruttokansantuote on pienempi kuin Suomen, vei aseita Suomeen nähden lähes satakertaisella volyymilla eli 5,5 miljardilla eurolla. Pelkkä Israelin asevienti on yli kaksinkertainen koko Suomen sotilasbudjettiin nähden.

Ne valtiot, jotka ostavat israelilaista ase- ja turvallisuusteknologiaa, legitimoivat Israelin rikoksiin kytkeytyvää aseteollisuutta ja vahvistavat EU:lle ja Yhdysvalloille ominaista Israel-politiikkaa, jossa Israelia kohdellaan kuin mitä tahansa valtiota. Israelin valtiojohtoa ei ainoastaan olla laittamatta vastuuseen sen tekemistä kansainvälisen oikeuden rikkeistä, sotarikoksista ja mahdollisista rikoksista ihmisyyttä vastaan, vaan sen sijaan ne yhtiöt, joiden tuotteilla näitä rikoksia tehdään, saavat palkinnoksi Suomelta ja muilta mailta yhteensä miljardien eurojen arvosta sopimuksia.

Suomen hallitukset ovat jatkuvilla asekauppasopimuksilla tukeneet ja tukevat edelleen näitä Israel/Palestiina -konfliktin jatkumisesta ja Israelin ihmisoikeusrikkeistä hyötyviä yhtiöitä. Vaikka ulkoministeri Erkki Tuomioja kansanedustajana allekirjoittikin vetoomuksen Suomen ja Israelin välisen asekaupan lakkauttamiseksi, juuri hänen ulkoministerikausien aikana Suomi on käynyt eniten asekauppaa Israelin kanssa.

Bruno Jäntti
ICAHD Finland

 

Lähteet:

http://icahd.fi/?p=1799

http://www.saferglobe.fi/?epaper=muuttuva-asekauppa

viagran osto virosta cialis hinta tallinna viagraa apteekki